สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยวบนเขาค้อ

... สัมผัสกับธรรมชาติและอากาศเย็นบริสุทธ์ตลอดทั้งปี ...

☆ ชื่นชม ทะเลหมอกยามเช้า

☆ นมัสการ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว, พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก

☆ แวะชม พิพิธภัณฑ์อาวุธ, น้ำตกศรีดิษฐ์, อนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาค้อ, หอสมุดนานาชาติเขาค้อ, พระตำหนักเขาค้อ

  

เที่ยวเขาค้อ 2560